Monday, November 17, 2008

thursday


היום לו אני מחכה בציפייה כל שבוע הגיע.. סוף השבוע בפתח ואני כבר לא יכול לחכות להגיע לביתי בירושלים, לפגוש את הוריי וחברי, ולישון כמו בנאדם נורמלי אחרי שבוע כל כך מתיש עם שעות שינה כה מעטות...

אני ממש מרגישה שאני חיה משבת לשבת...

1 comment:

ינון said...

יעל ואני

אפרים שמיר

מילים: אפרים שמיר
לחן: אפרים שמיר


במטבח על השולחן מצאתי הודעה
כתב ידה לא מסודר סיפר לי מה קרה
היא עוזבת, היא זקוקה לפרטיות - אז היא עוזבת
כן בזמן האחרון הרגשתי משהו
ואולי פשוט מצאה לה איזה מישהו
איזה קטע כמו בסרטים של יום שישי
עזבה לפתע

הו יעלי אלי
הפעם זה לא נדמה לי
אם את לא איתי אז למי תהיי
יעל שלי
הו יעלי אלי תראי איך שזה קורה לי
סתם שוכב כמו מת ולאט קולט
יעל ואני לא יחד

הנה השמש כבר שקעה מעבר להרים
ואני על המיטה מנסה לקרוא ספרים
לא נשברתי, לא אכנע לרגשות
כבר התגברתי
מחייג לבחורות, מכין תכנית בכיף
ומוזג לי כוס חלב אפילו לא חושב
כבר שכחתי רק לא מסוגל לקום
אז שוב נשכבתי

הו יעלי...

לא עלה בדעתי אף פעם שאת רוקמת תוכניות
הו הו לא לא
הו לא זה לא יכול להיות

מסתובב בתוך ביתי כמו רוח רפאים
מנסה למצוא אותה בתוך החדרים
ריח בושם מעלה געגועים
רגעי האושר

הו יעלי